Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stare Czarnowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stare Czarnowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stare Czarnowo.

Mapa Geoportal Stare Czarnowo
Mapa z granicą gminy Stare Czarnowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Stare Czarnowoul. Św. Floriana 10Stare Czarnowo, 74-106

Tel: 91 4857020

Fax: 91 4857060

Elektroniczna skrzynka podawcza: /8x8h57licv/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Stare Czarnowo: 3206072

Witryna: www.stareczarnowo.pl

Władze lokalne: Wójt Bartosz BIEGUSsekretarz@stareczarnowo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Starego Czarnowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stare Czarnowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stare Czarnowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Starego Czarnowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Starego Czarnowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Starego Czarnowa

Gmina Stare Czarnowo w liczbach

Powierzchnia gminy Stare Czarnowo*

153 km2

667 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stare Czarnowo*

3 797 mieszkańców

2180 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stare Czarnowo*

25 mieszkańców na km2

2278 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stare Czarnowo

Geoportal Stare Czarnowo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Stare Czarnowo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Stare Czarnowo.

Dostęp do danych Geoportalu Stare Czarnowo

Jak powstał Geoportal gminy Stare Czarnowo?

Geoportal Stare Czarnowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stare Czarnowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Stare Czarnowo.

Geoportal Stare Czarnowo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Stare Czarnowo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Stare Czarnowo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stare Czarnowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stare Czarnowo?

Informacje na Geoportalu Stare Czarnowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stare Czarnowo?

Korzyści z Geoportalu Stare Czarnowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stare Czarnowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stare Czarnowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stare Czarnowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Starym Czarnowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Starego Czarnowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stare Czarnowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stare Czarnowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stare Czarnowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Starego Czarnowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Starego Czarnowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stare Czarnowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stare Czarnowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Starym Czarnowie.

  Geoportal gminy Stare Czarnowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stare Czarnowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Starym Czarnowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stare Czarnowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Starym Czarnowie.

  W Geoportalu Stare Czarnowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stare Czarnowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Starym Czarnowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stare Czarnowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stare Czarnowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stare Czarnowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stare Czarnowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stare Czarnowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stare Czarnowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stare Czarnowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stare Czarnowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Starym Czarnowie. W Geoportalu gminy Stare Czarnowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Starym Czarnowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stare Czarnowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stare Czarnowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Stare Czarnowo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Stare Czarnowo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Stare Czarnowo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Stare Czarnowo.

 • Zabytki w gminie Stare Czarnowo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Stare Czarnowo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Stare Czarnowo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Stare Czarnowo.

 • Informacje o wyborach w gminie Stare Czarnowo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Stare Czarnowo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Stare Czarnowo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Stare Czarnowo dla mieszkańców

Geoportal Stare Czarnowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stare Czarnowo. Na mapie Starego Czarnowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stare Czarnowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stare Czarnowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Stare Czarnowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stare Czarnowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stare Czarnowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stare Czarnowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu